İlk Yardım Bilgisi Dersi

Ana Sayfa \ Ehliyet Dersleri \ İlk Yardım Bilgisi Dersi

Programı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu kanunlara dayanarak çıkarılan yönetmelikler oluşturmaktadır. 2198 sayılı Karayolları Trafik Kanununda sürücü belgesi sınıfına göre belirtilen eğitim düzeyi ve yaş seviyesidir. Program süresi toplamda 8 saattir.

Bu program ile kursiyerlerin;

  • Temel ilk yardım kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları,
  • Hasta, yaralı ve olay yeri değerlendirmesini yapmaları,
  • Temel yaşam desteği uygulamalarını yapma becerisi kazanmaları,
  • Solunum yolu tıkanmaları ve uygulanacak ilk yardım hakkında bilgi sahibi olmaları,
  • Kanamalarda kurallarına uygun ilk yardım uygulamaları yapmaları,
  • Yaralar ve yaralanmalarda uygulanacak ilk yardım hakkında bilgi sahibi olmaları,
  • Kırık, çıkık ve burkulmalarda kurallarına uygun ilk yardım uygulamaları            ,
  • Bilinç bozukluklarında kurallarına uygun ilk yardım yapmaları,
  • Taşıma teknikleri kurallarını uygun olarak uygulamaları beklenmektedir.